ВАЖЕН ЗА ТЯЛОТО ПРОЦЕС

Произведеният в кожата ни витамин D се придвижва до черния ни дроб, където един ензим го превръща в метаболит на витамин D. Основната роля на този метаболит е да служи като резерв на тялото за образуване на витамин D. Той остава на склад главно в черния дроб, но известни количества има и в телесните мазнини. Следващата стъпка е изключително важна. Когато се по яви нужда от витамин D, част от метаболита, съхраняван в черния дроб се придвижва до бъбреците, където друг ензим го превръща в свръхзареден метаболит на витамин D, наречен 1,25 D. Метаболитът 1,25 D върши най-важната работа от всичко, което прави витамин D в нашето тяло. Този свръхзареден 1,25 D е около 1000 пъти по-активен от формата, под която се съхранява витаминът. Едно от най-важните неща, които прави витамин D, главно чрез превръщането си в свръхзареден 1,25 D, е да контролира развитието на широк кръг от сериозни болести. Когато например се нуждаем от повече 1,25 D, паратироидният хормон стимулира активността на бъбречния ензим, отговорен за продуцирането на 1,25 D. Когато има достатъчно 1,25 D, паратироидният хормон забавя дейността на бъбречния ензим. За секунди паратироидният хормон се разпорежда, колко 1,25 D да има на всяко място и по всяко време. Има няколко проучвания, които показват, че рискът от няколко болести (множествена склероза, рак и др.) нараства, ако 1,25 D остане на постоянно ниски нива. В такива случаи въпросът е каква е причината за тези ниски нива на 1,25 D? Храните, съдържащи животински протеини, причиняват значително снижаване на1,25 D. Тези протеини създават кисела среда в кръвта, която блокира бъбречния ензим и той не може да произведе този много важен метаболит.

,,Китайското проучване“  д-р Кембъл