ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Някои съставки на грейпфрута инхибират метаболизма и повишават биодостъпността на много медикаменти, чрез блокиране на някои изоензими, които се намират в чревната стена и в черния дроб. Те са отговорни за метаболизма на много лекарства. Блокирайки тези ензими се повишава абсорбцията на лекарствата от червата и се намалява тяхното разрушаване в черния дроб. Като краен резултат  се повишава нивото на тези медикаменти в кръвта и нараства риска от токсични ефекти.

Изследвания показали, че дори 150 г сок от грейпфрут или изяждането на един плод е достатъчен да причини тези взаимодействия. Ефектът може да продължи до 7 дни след консумацията на грейпфрута или сока от него. Грейпфрутът може да увеличи също риска от кръвотечение, когато се консумира заедно с някои антикоагуланти.

Посочват се следните медикаменти, които могат да взаимодействат с грейпфрута и да предизвикат неблагоприятни ефекти: диазепам, нифедипин, кофеин, циклоспорини, ловастатин, кордарон и др.

,,Митове и истината за храните, храненето и диетите“ – проф. Божидар Попов