ВАЖНО РЕШЕНИЕ

Бог е дал на всеки от нас възможността да избираме как да живеем. И обикновено не се намесва дори когато вземаме лоши решения. Действително има много истина в поговорката, че всеки човек е архитект на собствената си съдба. От гледна точка на тази огромна власт, която ни е дадена да определяме бъдещето си, аз ви моля да си отделите време днес да обмислите сериозно своя начин на живот.

Призовавам ви да си помислите колко здравословен е животът ви.

Определете си няколко конкретни стъпки, които можете да предприемете през следващата седмица, за да съхранявате и подобрявате действието на челния дял – и на цялото си тяло.

Здравословния начин на живот има логични основания. Недейте просто да вървите по инерцията на старите си навици само защото сте свикнали или защото всички останали правят същото. По думите на Библията:,,И недейте се съобразява  с този век, но се преобразявайте чрез обновяване на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля – това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено“. (Римляни 12:2)

,,Изход от депресията” Д-р Нийл Недли

Можете да поръчате книгата на 0895 696 461