ВДЪХНОВЕНИЕТО НА СВЕТИЯ ДУХ

 

Трябва не само да се молим в Христовото име, но и под вдъхновението на Светия Дух. Това обяснява значението на следното изказване, че Духът „ходатайства в нашите неизговорими стенания” Римл. 8:26. Бог изпитва наслада да отговаря на такава молитва. Когато с настойчивост и пламенност представяме молитва в името на Христос, именно в тази пламенност лежи и Божият залог, че ще отговори на молбата ни „несравнимо повече, отколкото искаме или мислим“ Еф. 3:20.