ВЕЛИКАТА СЪКРОВИЩНИЦА НА ЖИВОТА 

“Търсете Господа, докле може да се намери. Призовавайте Го докато е близо” Исая 55:6

Господ Исус е нашата сила и щастие, великата съкровищница, от която винаги можем да черпим сили. Когато Го изучаваме, когато говорим за Него, когато все повече Го съзерцаваме, когато се възползваме от благодатта Му и приемаме предложените от Него благословения, тогава имаме нещо, с което да помагаме и на другите. Изпълнени с благодарност, ще подаряваме на околните благословенията, които са ни дадени безплатно. Така получавайки и дарявайки, ще израстваме в благодатта. От устните ни ще се излива постоянен поток на хвала и благодарност. Сладкият Исусов Дух ще разпалва признателност в сърцата и душите ни, ще ни изпълва с чувство на сигурност. Неизменната и неизчерпаема правда на Христос ще стане наша чрез вяра.