ВЕЛИКАТА ЦЕЛ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Действието на Божия Дух не премахва от нас необходимостта да упражняваме нашите способности и таланти, но ни учи как да използваме всички сили за Божия слава. Когато са под специалното насочване на благодатта на Бога, човешките способности могат да бъдат използвани за най-добрата цел на земята. Невежеството не увеличава смирението или духовността на нито един изповядващ се за последовател на Христос. Истините на божественото слово могат да бъдат най-добре оценени от интелектуалният християнин. Христос може да бъде най-добре прославен от тези, които Му служат интелигентно. Великата цел на образованието е да ни помогне да използваме дадената ни от Бога сила по такъв начин, че да представяме религията на Библията и да съдействаме за Божията слава.

Задължени сме на Онзи, Който ни е дал съществуване, за поверените ни таланти, и ние сме длъжни заради нашия Създател да развиваме и подобряваме тези таланти.