ВЕЛИКА СЕБЕЖЕРТВА

“И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между хората, чрез което трябва да се спасим.” Д.А. 4:12

Колко малко са тези, които говорят за великата себежертва на Исус, с която Той спаси грешника! Ако ние ценяхме тази любов, която Бог е проявил за спасението на душите ни, тогава животът ни би станал много по-възвишен с достойнствата и заслугите на Христа, защото без Неговата праведност и правда, човекът не е в състояние да прояви пълно послушание към Бога…

Господ стори в снизхождението Си тази велика жертва, не за да превърне човешкия грях в добродетел, нито да стане грехът праведност. Бог извървя в Христа пътя, който всеки човек трябва да поеме, за да стигне до обръщането си.