ВЕЛИКИЯТ ЛЕКАР

Колко удивителна е мисълта, че Господ познава всичко за болките и скърбите, които носим! Той страда във всичките ни страдания. Някои от нашите приятели не знаят нищо за човешкото окаянство или физическа болка. Никога не са били болни и затова не могат да влязат напълно в чувствата на болните. Но Исус състрадава на нашите недъзи, болки и немощи. Той е великият Лекар.

Може да сте депресирани от телесни немощи и страдания, но това не е доказателство, че Господ не работи всеки ден за вас. Той ще ви прости и то изобилно. Събирайте в душата си сладките обещания на Бога. Исус е нашият постоянен и верен приятел и иска да Му се доверим.

Същата сила, която Христос упражняваше, когато беше видимо сред хората, се намира в Неговото слово. Точно чрез Своето слово Исус лекуваше болести и изгонваше демони… Така е и с всичките обещания на Божието слово. В тях Той ни говори лично, говорейки ни толкова пряко, като че можем да слушаме Неговия глас. Именно с тези обещания Христос ни предава Своята благодат и сила.

,,Обещания за последните дни“  Издателство ,,Нов живот“