ВЕЛИКИЯТ МИСИОНЕР-ЛЕЧИТЕЛ

  “Който казва, че пребъдва в Него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос.” (1 Йоаново 2:6)

Великият Лекар – Христос бе един чудодеен лечител. Той правеше най-убедителните чудеса. Той е Пътят, Истината и Животът. Исус говори само истината. От Неговите уста непрекъснато извираха думи на духовно укрепление за тези, които се ръководеха от словото Му в ежедневния си живот. В духовно отношение всички ние се изграждаме според храната, с която храним ума и душата си.