ВЕЛИКИЯТ ОБРАЗЕЦ

Ако Спасителят на човечеството, Божият Син, чувстваше нужда от молитва,  колко повече трябва слабите, грешни смъртни да чувстват необходимостта от ревностна, постоянна молитва. Христос посвещаваше Себе Си на Бог, и чрез искрена молитва и съвършено подчинение на волята на Неговия Баща стана победител. Тези, които изповядат истината за тези последни дни, повече от всички други изповядващи християни трябва да подражават на Великия Образец в молитва. Идеята, че молитвата не е нещо съществено е една от най-успешните Сатанински измами за да унищожава душите. Молитвата е общение с Бога, бликащ фонтан на мъдрост, източник на сила, мир и щастие.