ВЕЛИКИЯТ ПАСТИР

В Своя земен живот Христос не е правел никакви планове за Себе Си. Приемал е Божиите планове и Отец Му ги е разкривал ден след ден. Така и ние трябва да се оставяме на Бога, за да бъде животът ни само отражение на Неговата воля. Предадем ли пътищата си, Той ще направлява стъпките ни.
Твърде много хора правят голяма грешка, като съставят планове за блестящо бъдеще. Оставете Бог да прави планове за вас. Доверете се като малко дете на ръководството на Онзи, който “ще пази нозете на светиите Си” (1Царе 2:9). Бог никога не води Своите деца по друг начин, освен както те сами биха избрали да бъдат водени, ако биха могли да видят края от началото и предназначението си на Божии съработници.

,,По стъпките на великия Лекар“  Издателство ,,Нов живот“