ВЕЛИКИЯТ СЪВЕТНИК

Елате при Бога с всичките си нужди. Не отивайте при хора със своите изпитания и изкушения! Бог единствен може да ви помогне. Ако изпълнявате условията на Божиите обещания, те ще се изпълнят за вас. Ако умът ви е основан в Бога, няма да преминавате от екстаз към отчаяние, когато изпитанието и изкушението дойдат при вас. Няма да говорите на другите за съмнения и мрачни неща. Няма да казвате: „Не зная какво е това или онова. Не се чувствам щастлив. Не съм сигурен, че притежавам истината“. Няма да правите това, защото ще имате котва за душата – здрава и сигурна.

Когато говорим обезсърчителни и мрачни неща, Сатана слуша с пъклена радост, защото му е приятно да знае, че ви е навлякъл своето робство. Той не може да чете нашите мисли, но може да вижда действията ни, да чува думите ни и от хилядолетното си познаване на човешкия род може да оформя изкушенията си така, че да се възползва от слабите места на нашия характер. И колко често му позволяваме да надникне в нашите тайни – в това, как да постигне победа над нас! О, да можехме да контролираме думите и действията си, колко силни бихме били! О, ако думите ни бяха такива, че да не бъдем засрамени от доклада за тях в деня на съда! Колко по-различно ще изглеждат те в Божия ден, отколкото в момента, когато ги изговаряме.

Сред нас стои мощният Съветник на вековете, канещ ни да му се доверим. Не се ли провиняваме, като очакваме толкова малко и не молим Бога за онова, което Той копнее да ни даде.

,,Ум, характер и личност” – Елън Уайт  Издателство ,,Нов живот”

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product-category/faith-spirituality/?product-page=2