ВЕЛИКИ И СЛАВНИ НЕЩА

“Блажен <човекът, когото> избираш И приемаш, за да живее в Твоите дворове; Ще се наситим от благата на Твоя дом На светия Ти храм.” Псалми 65:4

Велики и славни неща е приготвил Бог за онези, които Го обичат. Ангели очакват с вълнуващо нетърпение финалния триумф на Божия народ, когато серафими и херувими, заедно с хиляди по хиляди, ще се присъединят към химните на спасените и ще празнуват победата на посредническата служба във възстановяването на човека.