ВЕЛИКО СПАСЕНИЕ

“Кой може да изкаже мощните дела на ГОСПОДА, кой може да провъзгласи цялата Му слава?” Пс.106:2

Най-надарените хора на земята могат да упражняват в пълнота всички свои дарби от днешния ден до деня на Христовия съд, ако ги посветят на хваленето и превъзнасянето на Исус и Неговия характер. Дори и тогава те пак не биха могли да Го представят такъв какъвто е в действителност. Тайнствата на изкуплението, обхващащи Христовия божествено-човешки характер, Неговото въплъщение, умилостивението Му за греха – всички те биха могли да вдъхновяват и задействат перото и талантите на най-мъдрите в непрекъсната работа до мига, в който Исус ще се появи в небесните облаци с цялата Си сила и слава. Но макар да биха пожелали от цялото си сърце и с всичките си способности да представят Христа и Неговото дело, направеното от тези хора не би могло изобщо да се сравнява с действително стореното от Спасителя.