ВЕЛИК СТРАЖ

“благодат, милост, мир ще бъдат с нас от Бог Отец и от Господ Иисус Христос, Сина на Отца, в истина и любов.” 2Йн.1:3

Христос, Който пожертва Своя живот заради живота на света, така щото всеки, който повярва в Него да не погине, но да има вечен живот, е истинският страж на дома… Ние сме пазени от Божията сила. Присъствието и благодатта на Христа е тайната на целия живот и цялата светлина.