ВЕЛИЧИЕТО НА БОЖИЯ ХАРАКТЕР

Божията решимост да създаде свободни, а не програмирани личности, и да поеме лично отговорността за евентуалната поява на опозиция, като даде собствения Си живот, е най-висшият израз на Неговата любов. И така стана – Исус Христос, единородният Божий Син, „Който, като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи на равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците; и като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст” (Филипяни 2:6-8).

Това идване на Христос тук, на нашата земя, за да страда и да умре за незаслужаващите милост грешници (имам предвид себе си и вас!), е най-висшата манифестация на величието на Неговия характер. Щом като Божието страдание е основната идея в Неговия спасителен план (а този план е съставен преди сътворението на Всемира), тогава, удивлявайте се, страданието е съществена алтернатива в законите на Универса. Схемата е повече от стройна: или живот в любов и хармония със Създателя; или непослушание, водещо до страдание – не само на творението, но много повече на Твореца.

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян