ВЕРЕН ДО КРАЙ

“Но който устои до край, той ще бъде спасен.”
Матей 24:13 

Всички, които здраво държат своята вяра, и устоят до край, ще излязат от пещта на изпитанието като злато, пречистено седем пъти. Описвайки това, Исая казва: “Ще направя човек да е по-скъп от чистото злато, да хората да са по-скъпи от офирското злато” (Исая 13:12). Когато сте в беда и притеснения, помнете, че вярата изпитана в пещта на страданието е много по-ценна от пречистеното в огън злато. Помнете, че има Един, Който наблюдава всяко движение, за да види кога ще отпадне и последната частичка нечистота от вашия характер.