ВЕРЕН СПАСИТЕЛ 

“Защото у Тебе е изворът на живота, В Твоята светлина ще видим светлина.” Псалми 36:9

Обстоятелства може да разделят приятели; неспокойните води на голямото море може да бушуват между нас и тях. Но никакви обстоятелства, никакво разстояние не може да ни отдели от Спасителя. Където и да сме, Той е до десницата ни, за да ни подкрепя, поддържа, повдига и радва. По-велика от майчината любов към нейното дете е Христовата любов към Неговите изкупени. Наша привилегия е да си почиваме в тази любов и да казваме: „Ще Му се доверя, защото Той даде живота Си за мен!“.