ВЕРНИТЕ НЯМА ДА ОТПАДНАТ

„Тук е търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус“ (Откр. 14:12).

Имаме нужда от нещо повече от човешка мъдрост при четене и изследване на Писанията и ако смирено отидем при Божието Слово, Той ще издигне за нас стандарт против беззаконието.

Трудно е да задържим нашата увереност здрава докрай; трудностите се увеличават, има много скрити влияния, които постоянно работят, за да ни доведат до един друг дух, елемент на противоречие от страна на Сатана. При липсата на преследване в нашите редици са се промъкнали някои, които изглеждат здрави и чието християнство изглежда отвъд всяко съмнение, но които, ако започне преследване, ще си отидат. В кризата ще намерят благовиден претекст, който да повлияе върху техните умове. Сатана е приготвил най-различни клопки за различните начини на мислене. Когато Божият закон се изяви, църквата ще премине през огнени изпитания и в по-големи размери, отколкото очакваме сега, ще има дух на изкушение и дяволски доктрини. Вместо да се укрепят, когато попаднат в затруднение, за мнозина ще се окаже, че не са живи клонки на истинската лоза (…)

Но когато на света се изяви Божият закон, какъв ще бъде ефектът върху тези, които са истински верни и праведни? Дали и те ще бъдат отнесени от силните течения на злото? И понеже толкова много са застанали под знамената на принца на тъмнината, то тези от Божия народ, които спазват Божиите заповеди, ще се отклонят ли от съюза си с Него? Никога! Нито един, който живее в Христос, няма да падне и не ще се отклони. Неговите последователи ще се поклонят в подчинение на власт, която е по-висша от всяка земна власт. Докато презрението към Божиите заповеди подвежда мнозина да потискат истината и да показват малък респект към нея, то верните с голяма сериозност ще се държат за изявените им истини. Няма да бъдем оставени без правилна насока. Трябва да се допитваме до Неговото Слово със смирени сърца, да искаме Неговия съвет и да предаваме волята си на Него. Без Бога не бихме могли да сторим нищо.