ВЕРНИЯТ И ИСТИННИЯТ

“След това Видях небето отворено. И ето, бял кон. И Онзи, Който яздеше на него, се наричаше верен и истинен, u cъди u воюва праведно.”

Oткровение 19:11

В книгата Откровение възлюбеният Йоан украсява Христос с подробна редица от имена и титли. Тук Той е определен чрез двойното название “верен и истинен”. Христос уместно е наречен “вереп и истинен” поради ролята Му като защитник на душите на Своите хванати във властта на дявола хора, осмяни, обвинени и преследвани от силите на злото, Божиите люде чакат, молят се и копнеят за пълното освобождение и оправдание. Изградили са надеждите си върху личното обещание на Спасителя: “Ще дойда ще ви взема при Себе Си” (Йоан 14:3). Те остават вярно прилепени към обещанието: “Този, Който идва, ще дойде и не ще се забави” (Евреи 10:37). Накрая тяхното търпеливо чакане е възнаградено. Небето се разцепва, разтваряйки се широко и Христос, дългоочакваният освобождаващ Цар, се появява в сила за да изиска Своите верни хора.