ВЕСЕЛОТО СЪРЦЕ Е БЛАГОТВОРНО ЛЕКАРСТВО

„Веселото сърце е благотворно лекарство.“ (Пр.17:22)

 

Връзката, която съществува между ума и тялото, е много интимна. Когато едното е засегнато, страда и другото. Състоянието на ума влияе върху здравето в доста по-голяма степен, отколкото мнозина осъзнават. Много от болестите, от които хората страдат, са резултат на умствена депресия. Тъгата, безпокойството, недоволството, угризенията на съвестта, вината, недоверието – всички те съсипват житейските сили и приканват упадъка и смъртта.

Болестта понякога се създава и често силно се влошава чрез въображението. Много хора са инвалиди за цял живот, а биха могли да са добре, ако само се възприемаха като здрави.

Куражът, надеждата, вярата, състраданието и любовта подпомагат здравето и удължават живота. Удовлетвореният ум и веселият дух са здраве за тялото и сила за душата.

Благодарността, радостта, добротата и доверието в Божията любов и грижа – това са най-големите пазачи на здравето.

Силата на волята и важността на самоконтрола също оказват голяма помощ в запазването и възстановяването на здравето, докато гневът, недоволството, егоизмът и порочността го потискат и съсипват.

Съществува една психологическа истина в библейския стих „Веселото сърце е благотворно лекарство” – истина, която трябва да обмислим внимателно.

Истинните принципи на християнството разкриват пред всички един източник на неоценимо щастие.

Трябва да насърчаваме веселото, спокойно и пълно с надежда състояние на ума –нашето здраве зависи от това дали го правим.