ВЕСТТА ОТ КРЪСТА

„А далеч от мене да се хваля, освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез който светът за мене е разпнат и аз за света“ (Гал. 6:14).

Бог е дал вест за Своя народ. Вие сте с цена купени и всичко, което имате и сте, трябва да бъде употребено за Божия слава и за добруването на вашите ближни. Христос умря на кръста, за да спаси света от смърт в греха. Той моли за твоето съдействие в тази задача. Ти трябва да бъдеш дясната Му ръка. С искрено и непоколебимо усилие трябва да търсиш, за да спасиш погиналото.

Преобразяващата сила на Христовата благодат променя характера на онзи, който се отдаде в служене за Бога. Той не може да остане повече безразличен към загиващите около него. Осъзнава, че всяка част от неговото същество принадлежи на Христос, Който го е изкупил от робството на греха; всеки миг от бъдещето му е бил откупен със скъпоценната кръв на Единородния Божи Син.

Оценяваш ли дълбочината на жертвата, направена на Голгота, че да желаеш да направиш всеки друг интерес подчинен на работата за спасение на души? Същото силно желание да се спасяват грешници, което отличаваше живота на Спасителя, ще бъде белег и за живота на истинския Негов последовател. Християнинът няма никакво желание да живее за себе си. Той се стреми да отдаде всичко, което притежава, в служба на Господаря. Движен е от неутолим стремеж да печели души за Христос.

Как мога да прославя най-добре Онзи, Чийто съм по сътворение и по изкупление? Това трябва да бъде въпросът, който си задаваме. Този, който е обърнат истински, търси с тревожна загриженост как да спаси онези, които са все още под сатанинска власт.

Малко време ни остава, за да се подготвим за вечността. Хората се нуждаят от истината и чрез искрени, пълни с вяра усилия, тя трябва да им се извести. За душите трябва да се положи търсене, молитва, труд.

Върху нас лежи отговорността да предупредим света за предстоящата му участ. Бог призовава църквата Си да се събуди и да се облече в сила. Безсмъртните корони трябва да бъдат спечелени; Божието царство трябва да бъде придобито; светът, потънал в невежество, трябва да бъде просветен.