„ВЕЧЕ НЯМА ДА ХОДЯ ПОВЕЧЕ В ЦЪРКВАТА“

Млад мъж идва при пастор и казва:

– Повече няма да ходя на църква!

Тогава пасторът отговорил:

– Но защо?

Младежът отговорил:

– А! Виждам сестрата, която говори лошо за друга сестра; братът, който не чете добре; певческата група, която живее не в тон; хората, които по време на масите гледат своите мобилни телефони, сред толкова много и толкова много други грешни неща, които виждам да правя в църквата.

Пасторът му казал:

– ДОБРЕ! Но първо искам да ми направите услуга: вземете чаша, пълна с вода, и обиколете църквата три пъти, без да излеете капка вода на пода. След това можете да напуснете църквата.

И младежът си помисли: много лесно!

И той направи трите завъртания, както пасторът поискал. Когато приключил, той казал:

– Готов съм.

И пасторът отговорил:

– Когато обикаляхте, видяхте ли сестрата да говори зле за другата?

Младият:

– Не

Видя ли хора да се оплакват един от друг?

Младият:

– Не

Видя ли някой да гледа мобилния телефон?

Младият:

– Не

– Знаеш ли защо?

– Бяхте фокусирани върху чашата, за да не разлеете водата. Същото важи и за живота ни. Когато фокусът ни е върху нашия Господ Исус Христос, няма да имаме време да видим грешките на хората.

КОЙТО НАПУСКА  ЦЪРКВАТА, ЗАРАДИ ХОРАТА, НИКОГА НЕ Е ВЛИЗАЛ ЗАРАДИ ИСУС.