ВЕЧНА МЪДРОСТ 

“А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление”
1 Коринтяни 1:30 

Истинската мъдрост е съкровище с вечна стойност. Много от светските така наречени мъдри хора са такива, само по собствената си преценка. Доволни от придобиването на светска мъдрост, те никога не влизат в Божията градина, за да се запознаят със съкровищата на познанието в Неговото свещено Слово. Смятайки се за мъдри, те са невежи по отношение на мъдростта, която всеки трябва да има, за да придобие вечен живот. Неученият човек – ако познава Бога и Исус Христос – притежава по-трайна мъдрост и от най-учения, който презира Божиите наредби.

Небесната мъдрост трябва да бъде светило за твоите нозе. Всичко, което може да се разклати, ще се разклати; но вкоренените и основаните в истината ще пребъдват в непоклатимите, вечните неща.