ВЕЧНА СИГУРНОСТ

„И Господ ще бъде цар над целия свят. В оня ден Господ ще бъда един и името Му едно“ (Зах. 14:9).

Великият спасителен план довежда падналия свят в хармония с Бога. Всичко, погубено от греха, е възстановено. Не само човекът, но и земята е изкупена, за да бъде вечно жилище на спасените. Шест хиляди години Сатана се бори за надмощие над земята. Сега Божият първоначален промисъл се реализира. „Но светиите на Всевишния ще приемат царството и ще владеят царството до века и до вечни векове“ (Данаил 7:18).

„От изгряването на слънцето до захождането му името Господне е за хваление“ (Псалми 113:3). „И Господ ще бъде цар върху целия свят“ (Захария 14:9) Делата на ръцете Му са вярност и правосъдие. Всичките Му заповеди са непоколебими, утвърдени са до вечни векове“ (Псалми 111:7,8). Свещените закони, които Сатана е мразил и се е опитвал да разруши, ще бъдат почетени от целия безгрешен всемир.

Благодарение на Исусовото изкупително дело, Божието управление е оправдано. Всемогъщият бива приет като Бог на любовта. Обвиненията на Сатана са опровергани и характерът му е разкрит. Не е възможно да възникне повече бунт, нито грехът да зарази вселената. Заплахата от измамничество няма да тегне повече. Чрез себепожертвувателна любов жителите на земята и небето са свързани в неразрушима връзка с техния Създател.

Там, където е властвал грехът, сега изобилства Божията милост. Земята, за която Сатана твърдеше, че е негова, е не само изкупена, но и щастлива. Нашият малък свят, станал като черно петно, обхванато от проклятието на греха, сега ще бъде почетен над всички други светове. Мястото, където Божият Син дойде в човешки образ, живя и умря, Той ще възстанови, за да бъде поставена там Божията скиния. „И Той ще живее с тях, и те ще бъдат Негови люде, и сам Господ, техен Бог“. „И през цялата вечност изкупените, огрени от Божията слава, ще се радват и ще Го славят за скъпоценния му дар – Емануил, което значи „Бог с нас“.