БЪДЕТЕ ТВЪРДИ

“Радвайте се в надеждата; бъдете твърди в скръбта; постоянствайте в молитвата.” Римл.12:12

Нека прибягваме до уроците на Христовия живот всеки път, когато сме изкушавани да се предадем на разочарованията и трудностите. Нашият Спасител трябваше да се бори срещу силите на мрака, за да не стане тяхна плячка. На нас също е дадена такава битка и ние трябва да завоюваме същата победа. “Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот” (Йоан 3:16). За нас е привилегия да се заловим здраво за силата на Онзи, Който може да спасява съвършено всички, идващи при Бога чрез Исуса Христа.