ВЕЧНА СЛАВА

“Наистина благост и милост ще ме следват През всичките дни на живота ми; И аз ще живея за винаги в дома Господен.” Псалми 23:6

Понесъл е вината на греха и срама, понесъл е скриването на лицето на Своя Отец, докато злините на един паднал свят са съкрушили сърцето Му и са отнели живота Му на Голготския кръст. Така Създателят на всички светове, Господарят на всички съдби, оставя настрана славата Си и смирява Себе Си от любов към човека – това винаги ще предизвиква възхищението и почудата на Вселената. Когато народите на спасените гледат своя Изкупител и наблюдават вечната слава на Отец, сияеща върху лицето Му, когато съзерцават Неговия трон, който е от века до века, и знаят, че царството Му е безкрайно, ще възкликнат с възторжена песен: „Достойно, достойно е Агнето, Което бе заклано, и ни изкупи за Бога чрез Своята скъпоценна кръв!“