ВЕЧНА СПРАВЕДЛИВОСТ

Семинар „Библейска психология за 21 век“

Преди време попаднах на следната история за несправедливост:

„Спецпрокуратурата предаде на съд прокурор за злоупотреба със служебно положение. Първото е за това, че на 30 юни 2012 г, като длъжностно лице, тя използвала служебното си положение (представяйки се като прокурор пред служители в Първо РУ „Полиция“ – Добрич), за да преустанови започнала проверка на съпруга й, спрян от полицаите във видимо нетрезво състояние.

Мъжът отказал на служителите на МВР проверка за алкохол, оказало се, че няма и необходимите документи в себе си – легитимирал се единствено с международен паспорт. След негово обаждане по телефона на мястото пристигнала съпругата му. Представила се със служебното си качество и попитала дали може да направи нещо, за да няма последствия за съпруга ѝ“.

http://news.bnt.bg/bg/a/spetsprokuraturata-predade-na-sd-prokuror-za-zloupotreba-ss-sluzhebno-polozhenie

Това се е случило през 2012 г., през 2015 е издаден обвинителен акт, а се внася в съда през 2018  г. Как да повярваме, че може да има истинска справедливост, когато хората, които трябва да съдят справедливо, нарушават закона и остават ненаказани? Такива случаи карат много хора да обвиняват Бога за несправедливостите.

Това не е проблем на 21 век. Още в древността, преди около 2 600 години, Божият народ Израил има претенции към Бога и Бог отговаря на тях така: „Но Израилевият дом казва: Господният път не е прав. Доме Израилев, Моите пътища ли не са прави? Не са ли криви вашите пътища? Затова, доме Израилев, Аз ще ви съдя – всеки според постъпките му, казва Господ Йехова. Покайте се и се отвърнете от всичките си престъпления, за да не ви погуби беззаконието“ (Йезекиил 18:29,30).

Още тогава откриваме идеята за върховна справедливост или Божия съд, която се повтаря многократно и в Новия завет: „Защото всички трябва да застанем открити пред Христовия съд, за да получи всеки според каквото е правил в тялото – било добро или зло“ (2 Коринтяни 5:10). Този съд ще бъде наистина справедлив съд. Той се извършва в 3 фази (Тахмисян, А. Основни учения на Библията. София: 2018, с. 156):

  1. Изследователен съд (предварително разследване)
  2. Определяне на присъдите на невярващите през хилядата години (Милениум)
  3. Екзекутивен съд (Страшният съд) – изпълнението на присъдите в края на Милениума

Изследователният съд е започнал в небесната съдебна зала от 1844 г. и продължава до края на благодатното време на земята. Изучаването на знаменитите пророчества от книгата „Даниил“ ни довежда до тази дата. Всички подробности за тези невероятни пророчества можете да намерите тук:

Даниил 8 и 9 глава (3 част) ОЧИСТВАНЕ НА НЕБЕСНОТО СВЕТИЛИЩЕ – https://bit.ly/30dbxFl

Целият семинар за Книгата на пророк Даниил можете да гледате тук – https://bit.ly/3H4bM6i

Присъдите на невярващите ще бъдат определени през така наречения „Милениум“ или период от хиляда години след Пришествието на Исус Христос:

„И видях престоли; и на тези, които бяха насядали на тях, беше дадено да съдят; видях и душите на онези, които бяха обезглавени поради свидетелството си на Исус и поради Божието слово, и на онези, които не се поклониха на звяра, нито на образа му и не приеха белега на челото си и на ръката си; и те оживяха и царуваха с Христос хиляда години. Другите мъртви не оживяха, докато не се свършиха хилядата години. Това е първото възкресение“.

Първото възкресение е възкресението на праведните при Второто пришествие и тези хора имат привилегията да участват заедно с Бога в съда през Милениума.

Второто възкресение е възкресението на невярващите след хилядата години, за да бъдат изпълнени присъдите, определени им през този етап на съда.

„След това видях един голям бял престол и Онзи, Който седеше на него, от Чието лице побегнаха земята и небето и не се намери място за тях. Видях и мъртвите, големи и малки, да стоят пред престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бяха съдени според делата си по записаното в книгата.

И морето предаде мъртвите, които бяха в него; и смъртта, и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях; и те бяха съдени – всеки според делата си. И смъртта, и адът бяха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт. И който не бе записан в Книгата на живота, беше хвърлен в огненото езеро“.

Така се слага окончателният край на греха и всички, които са се привързали към злото.

Йорданка Дейчева, психолог