ВЕЧНОТО НАСЛЕДСТВО

  “Понеже какво се ползува човек като спечели целия свят, а изгуби живота си?
  Защото какво би дал човек в замяна на живота си?”
(Марко 8:36,37)

Целта на изкуплението е не само да заличава греховете, но и да върне на човека онези духовни дарби, които той е загубил поради израждащата сила на греха. Парите не могат да се отнесат на небето; те просто ще са ненужни в нашият бъдещ живот. Но добрите дела, свършени за спечелването на души за Христос, които за Бога са като вложение от вяра към повереното нам съкровище, ще бъдат отнесени в небесните селения. Онези, които егоистично изразходват даденото им от Бога богатство за себе си, като оставят своите немотни и нуждаещи се ближни без никаква помощ, които не дават напредък на Божието дело в нашия свят, така безчестят и опозоряват своя Създател. В небесните книги срещу името им се записва, че са ограбили Бога.

Бедността не е порок или грях , освен ако хората не я предизвикват поради своето безразсъдство. Дори и тогава, ако те се покаят, ще бъдат опростени … Но тези, които имат вяра в Христа като техен личен Спасител, независимо че имат невзрачен за света произход или положение, ще бъдат наследници на Бога и сънаследници с Христа във вечното наследство. Тези души притежават застрахователна полица за вечен живот.