ВЕЧНОТО НАСЛЕДСТВО

 

„Като благодарите на Отца, Който ни удостои да участваме в наследството на светиите в светлината“ (Кол. 1:12).

Откупът е платен и за всекиго е възможно да дойде при Бога и да получи вечността чрез живот на послушание. Колко е тъжно, че хората обръщат гръб на благословенията както в този, така и във вечния живот, за да водят съществувание на постоянно задоволяване на гордостта, самолюбието и суетата; те ще видят изгубените благословения, които можеха да имат в този и в живота, който предстои. Колкото и невероятно да изглежда, те пренебрегват изключителната възможност да общуват с Бога като Негови деца, като изгубват и привилегията да бъдат равни на ангелите.

Творецът на всички светове предлага такава любов на тези, които вярват в Неговия Единороден Син и го приемат като свой личен Спасител, каквато любов изпитва към Своя Син. Дори и сега небесната съкровищница е отворена широко за нас. Бог копнее да се радваме на всички дарове, предназначени за нашето облагородяване и израстване. Всичко това Той прави, за да можем да станем годни за живот в небесните дворове.

Но Сатана се бори за човешките души. Той прави всичко възможно, за да не могат хората да предвкусят щастието и вечната слава, определени за изкупените.

Тези, които приемат Христос като свой Спасител, имат обещание както за сегашния живот, така и за бъдещия. И най-малкият Христов последовател може да наследи вечното наследство. Всеки може да участва в получаването на небесен подарък, ако дойде при своя Бог, за да го получи, преди да приключи това благодатно време. Приеми по-добро наследство! Положи усилие твоят път да бъде белязан с високата оценка на привилегията да бъдеш призован да следваш Исус Христос.