ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С БОГ 

“Аз ще те вразумя, и ще те науча Пътя, по който трябва да ходиш; Ще те съветвам, Като върху тебе <ще бъде> окото Ми.” Псалми 32:8

Голяма важност се придава на нашите взаимоотношения. Можем да си създадем такива, които са приятни и полезни, но никое от тях не е така ценно, както връзката между смъртния човек с безсмъртния Бог. Когато имаме този съюз с Бога, тогава думите на Христос пребъдват в нас. Резултатът ще бъде едно очистено сърце, един благоразумен живот и неопетнен характер. Единствено чрез личното си познанство и чрез връзката си с Христос можем да станем подобни на Него – безценния и безгрешен пример.