ВЗЕМИ СЪРЦЕТО МИ, НО НЕ ЦЯЛОТО

Представете си, че някой продава 100 декара земя и вече има желаещ да я купи. Продавачът обаче поставя едно условие – да запази за себе си само един декар, но точно в центъра на целия парцел. Този декар не се продава. Според законодателството в повечето страни, собственикът на единия декар би имал пълното право на достъп до своята земя по всяко време, дори право на пътен строеж.  Как ви се струва такава сделка? Но много често ние отдаваме сърцето си на Христос по подобен начин. Всичко, освен едно малко “килерче”, което запазваме за себе си и за някои “гости”, които не искаме да бъдат забелязани и даже влизат през отделен вход. Тогава можем да бъдем сигурни, че Сатана ще проправи пътеки, пътища и накрая магистрали до тази малка спорна зона, недоверена на Христос. Разбира се, това би направило службата ни за Бога неефективна, а и би подложило на риск спасението ни.

,,Истинското лице на Лаодикия”   Издателство ,,Нов живот”