ВИБРАЦИОННАТА АКТИВНОСТ НА МОЗЪКА

Елън Уайт – преди повече от 100 години

Погрешните навици не се надвиват с еднократно усилие. Аз-ът се овладява само чрез продължителна и сурова борба. CC/370/6

Учените – сега

При изследване на вибрационната активност на мозъка (EEG activity) става ясно, че като възрастни в мозъка ни през цялото време протичат дейности в много високи и нискочестотни диапазони. При развитието си, обаче, децата с течение на времето отскачат от по-ниски към все по-високи вибрации.

  • Децата от 0–6 г. работят на вълни с най-ниска честота— делта: 0,5–4 Hz (за възрастния делта е еквивалентна на състояние на сън или безсъзнание).
  • От 2–6 г. умът започва да работи също така на тета вълни: 4–8 Hz—състояние, което наподобява въображение, затова децата на тази възраст бъркат реалния с въображаемия свят, в който играят.
  • От 6–12 г. детето достига до по-високо ниво—включват се и алфа вълни: 8–12 Hz (спокойно съзнание).
  • От 12 г. детето достига включително до бета вълни: 12– 35 Hz (активно съзнание).

Изводът е, че през първите шест години детето се намира в програмируемо състояние—поради ниската честотност на вибрационната активност, т.е. детето разполага с мозъчна дейност, която само “сваля” (download) факти. То се намира в състояние на супер-учене: може да учи до 3 езика едновременно. Всичко, което детето вижда и преживява в семейството, се програмира директно в подсъзнателния ум. Това е периодът, през който детето научава своята самоидентичност: “Кой съм аз?” Всичко, което родителят ни казва, това ставаме. След 6-та или 7-та година подсъзнателният ум учи по различен начин—това се нарича привикване, което ще рече, че ако повторите нещо и го повторите отново и отново, и отново, подсъзнателният ум ще го „свали“ като програма и ще го превърне в навик. Така, след като сте повторили азбуката стотици пъти, идва момент, когато тя става част от подсъзнанието ви и ако ви помоля да я кажете, вие просто ще я издекламирате от „а“ до „я“, без дори да мислите за това, защото ще сте изградили навик.

Битката за твоя ум (biblebg.com)