ВИДЕЛО НА РАЗСЪМВАНЕ

“един Господ, една вяра, едно кръщение” Кол.4:5

Има само една истинска религия, само един път към небето и само една светлина, която да го осветява пред тръгналите за небето поклонници. Когато постоянстваме в опознаването на Господа, ние ще признаваме на всяка крачка, че Христос е светлината на света, че Той е Пътят и Истината и Живота. Тогава ще разберем, че пътеката, по която Той ни приканва да поемем, е “като виделото на разсъмване, което се развиделява, догдето стане съвършен ден” (Притчи 4:18).