ВИДЕНИЕТО Е СИГУРНО

„Защото видението се отнася към едно определено бъдеще време, не бърза към изпълнението си и няма да излъже; ако и да се бави, чакай го, защото непременно ще дойде, няма да закъснее“ (Авак. 2:3).

Вярата, която крепеше Авакум и всички святи и праведни в този ден на дълбоко изпитание, е същата, която укрепява и Божия народ днес. В най-тъмните часове, при отчайващи обстоятелства, вярващият християнин може да запази душата си твърда при Източника на всичката светлина и сила. Ден след ден чрез вяра в Бога надеждата и куражът му ще бъдат подновявани. В служенето за Бога няма място за обезверяване, колебание, страх. Той ще направи много повече, отколкото са очакванията на онези, които Му се доверяват. Ще им даде мъдростта, която техните нужди изискват.

За изобилната благодат, приготвена за всяка изкушавана душа, апостол Павел дава красноречиво свидетелство. Дадено му бе Божественото уверение: „Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена“. С благодарност и увереност изпитаният слуга отговаря на Бога: „И тъй, с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила. Затова намирам удоволствие в немощ, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христос; защото когато съм немощен, тогава съм силен“ (2 Коринтяни 12:9,10).

Трябва да ценим и да се грижим за вярата, за която пророци и апостоли свидетелстваха – вярата, която се държи за Божиите обещания и очаква изпълнението им в точното им време и по определения от Бога начин. Сигурното свидетелство на пророчеството ще се срещне с окончателната си реализация при завръщането на нашия Бог и Спасител Исус Христос като Цар на царете и Господ на господарите. Времето, през което трябва да чакаме, може да изглежда дълго, душата може да е потискана от обезкуражаващи обстоятелства, в много от които увереността, с която са приети, може да бъде подлъгана, но нека заедно с пророка, който се опитва да окуражи Юдея в момент на несравнимо отчаяние, уверено да заявим: „Господ е в светия Си храм; нека цялата земя замлъкне пред Него“.

Нека винаги помним чудната вест: „Защото видението се отнася към едно определено бъдеще време, но бърза към изпълнението си и няма да излъже; ако и да се бави, чакай го, защото непременно ще дойде, няма да закъснее (…) Праведният ще живее чрез вяра”.