ВИДИМ ИЗРАЗ НА БОЖИЯТА ЛЮБОВ

Не бива да губим предвид факта, че страданието на Голгота касаеше не само Христос, но цялото Божие Триединство. Интензивността на връзката между трите Божествени Личности е непонятна за ограничените ни умове. Ние основателно насочваме възхищението и съчувствието си към Божия Син, но Неговата болка бе болка на вечния Бог. Нещо повече – цялото небе, всички непаднали ангели и жителите на другите светове също са били истински съпричастни с агонията на кръста. На Голгота бяха представени по неотразимо красноречив начин четири важни измерения. Първо, цената на греха. Грехът води до сигурна смърт (Римляни 6:23) и всеки, който избере да живее в него, ще се раздели завинаги с живота. Второ, цената на човека. Той струва толкова много в очите на Бога, че си заслужава скъпоценната жертва на Божия Син (Йоан 3:16). Трето, силата на Божията милост. Тъй като Бог гледа изключително сериозно на греха, Той стоварва гнева Си върху Христос, за да получим ние прощение и шанс за спасение (2Коринтяни 5:21). Четвърто, силата на Божията справедливост. Божията любов не Му позволява да действа по „втория начин”, заобикаляйки правилата. Единствено Христовата жертва прави възможно едновременно санкционирането на греха и спасението на грешника. Така че, страданието не е белег на Божието отсъствие. Противно на това, което си мислим в момента на кризата, болката не означава, че Бог ни обича по-малко. Цялата ни християнска вяра, цялата съдба на Всемира се фокусира около това, което стана на Голгота – видимия израз на Божията любов и Божието страдание едновременно. Така, чрез въплъщението и жертвата на Христос, Бог се свърза органически и завинаги с човешката раса. В лицето на Исус Христос Бог и човек стават неразделни. „Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръб ли или утеснение, гонение или глад, голота, беда или нож?” (Римляни 8:35).

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян