ВИДОВЕ „ХРИСТИЯНИ”

–              Номинални – носят името християни, но не познават Христос.

–              Неделни – те затварят своето християнство в гардероба заедно с празничните си дрехи и го носят само в неделя или в празнични дни.

–              Привидни – спазват външни християнски форми и правила, ритуали и церемонии, но не притежават живот в Христос.

–              Полухристияни – те принадлежат наполовина на света, и наполовина на Божието царство. С едната ръка са се хванали за небето, а с другата са се вкопчили в греха.

–              Неутрални – те стоят на границата и не смеят да направят решителната стъпка на вяра през вратата на спасението. Страхуват се от борбата за истината и обичат спокойствието и удобствата.

Един ден Господ Исус ще каже на всички тях: „Не ви познавам, махнете се от Мен!“