ВИК НА ДУШАТА

Воювах в Афганистан. По време на военните действия ме прегази транспортер и аз дълго лежах в болницата. След това ме демобилизираха по инвалидност. Имах късмет – жена ми ме дочака, прие ме, независимо че бях станал почти инвалид. И тъй като в Афганистан бях виждал хора, които познавах лично, разкъсани на хиляди парчета, образите от миналото ме измъчваха.

Поради това семейният ми живот не се получаваше. Моята вътрешна агресия избиваше в побоища. В продължение на 4 години започнах системно да употребявам наркотици, като дозите с времето се увеличаваха. Съпругата ми дълго се стараеше да съхрани семейството ни, но не издържа и си тръгна. Здравето ми се влоши. Бях стигнал до криза във всяко отношение.

Тогава реших да се обърна към последната инстанция – Бог. Спомних си, че моята баба често се обръщаше към Един невидим и често молеше за помощ. Тя ме съветваше да се обръщам към Него. Така и направих. Това беше викът на душата ми: „Господи, ако Те има, помогни ми.“

Отговорът дойде много бързо. Той ми даде сили да захвърля наркотиците. Потърсих съпругата си, помолих я да ми прости и да се върне при мен. Няколко дни след това ми се присъни следното: сякаш стоях до храм, около който имаше много хора. Те ми обясняваха, че чакат Христос. В един момент Той излезе от храма в сияещи одежди! Хората ми казаха да се приближа, тъй като това беше Исус, Който ме викаше. Той наистина ме покани да отида. Хилядната тълпа се раздели и аз се приближих при Него. На лицето Му имаше необикновено доброжелателна усмивка. Разтреперан, аз казах: „Господи, прости ми, че по-рано не Те познавах …“  Той обаче нямаше намерение да ме обвинява. От Него се излъчваше такава топлина, такава любов! Когато се събудих, видях, че възглавницата ми беше обляна в сълзи.

След този сън усилено започнах да търся Бог и църква, където изучават Библията и очакват завръщането на Христос на нашата земя. Намерих тази църква и започнах да я посещавам. Предадох се на Бог като дете и Исус откликна на моята вяра. Сърцето ми вместо с жестокост се изпълни с Неговата топлина и любов, но не насън, а наяве. С този мир и с Божията любов днес аз живея в очакване на изпълнението на втората част от съня, когато Исус в сияеща одежда ще дойде на земята.

~ Владимир Новицкий