ВИНАГИ БДИТЕЛНИ

 “Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.”
(1 Петрово 5:8)

Христос е поставил условията за служене в Неговото дело. “Който обича живота си, ще го загуби;” – казва Той – “и който мрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот. Ако служи някой на Мене, Мене нека последва; и дето съм Аз, там ще бъде и служителят Ми. Който служи на Мене, него ще почете Отец Ми” (Йоан 12:25,26).

Бог цени само Христовия метод на служене. Работата на тези, които служат според пътищата на света е безполезна, защото е за прослава на егоистичните им подбуди. Себелюбието на човешката природа надделява и такива хора не служат по примера, оставен ни от Христа.

Нека изучаваме живота и смъртта на Исус. Нека направим всичко възможно да изпълним и доведем до край Божия план. Кой може да изкаже или да опише огромните резултати, които биха последвали, ако гледаме на Божия Син и живеехме Неговия живот? Колко малко от онези, които наричат себе си християни, имат правото да носят това свято име.

Сатана непрекъснато търси християни, които са занемарили своята бдителност. О, ако последователите на Христа можеха да не забравят, че цената на вечния живот е във вечната бдителност! Мнозина имат спяща вяра. Ако не се разбудят, оживеят и подбудят към действие, душите им ще бъдат загубени за вечния живот. Себелюбието трябва да умре, а Христос да заеме престола на сърцето като пълновластен Господар. Мислите трябва да са насочени към Него, тогава животът ни ще бъде за прослава на името Му. Душата ще получи сила от небето, за да се противопостави на благовидните измами на Сатана.