ВИНАГИ ЗА ВАШЕ ДОБРО

Искайте, тогава; искайте и ще получите. Искайте смирение, мъдрост, кураж, израстваща вяра. За всяка искрена молитва има отговор. Той може да дойде не както желаете, или във време, когато го очаквате; но ще бъде в начин и по време, когато най-добре ще посрещне нуждата ви. Отговорите от Бога на молитвите, които отправяте в самота, в умора, в изпитание,  не винаги са според очакванията ви, но са винаги за ваше добро.