ВИНОВЕН

Чарлз Спърджън разказва историята на един херцог, който решил да поговори със затворниците, които били осъдени да гребат с веслата на една галера. След като попитал няколко от тях какви престъпления са извършили, те всички единодушно отговаряли, че са невинни и прехвърляли вината на някой друг.

Едно младо момче обаче, отговорило:

–              Господине, аз заслужавам да съм тук. Откраднах пари и затова съм виновен и приемам присъдата си.

Като чул това херцогът извикал:

–              Ах, ти, разбойнико! Какво правиш тук между тези добри и почтени хора? Веднага да напуснеш тяхната компания!

Херцогът наредил да освободят този затворник, а останалите продължили да дърпат веслата.

Поуката е ясна: Само човекът, който признава греховете си пред Бога с искрено покаяние, може да получи свобода от осъждането.