Все още малко ни е известно за високоенергийните космически лъчи, които периодично проникват през атмосферата на нашата планета. Наскоро получени данни оспорват теориите, които предполагат, че тези лъчи са резултат на изблици на гама-лъчи.

Проблемът с източника на космическите лъчи отдавна вълнува астрономите, които са изгубили над 100 години в изследването на произхода на тези енергетични частици.

Космическите лъчи са заредени субатомни частици, основно протони, електрони и заредени ядра на основни елементи, които идват в нашата Слънчева система от Дълбокия космос. Когато космическите лъчи проникват в Слънчевата система от други части на нашата галактика, техните пътища се изкривяват от магнитните полета на Слънцето и Земята.

Най-силните космически лъчи имат невероятна мощност – енергията им е до 100 млн. пъти по-голяма, отколкото на частиците, получавани в колайдерите. И все пак произходът на тези странни частици до днес остава загадка.