ВИСОКО ЦЕНЕНИ

Най-високо ценените нутриенти, протеините, са жизненоважен компонент на нашите тела и принадлежат към стотици и хиляди различни видове. Те функционират като ензими, хормони, структурни тъкани и транспортни молекули и всички заедно правят живота възможен. Протеините представляват дълги вериги от стотици и хиляди аминокиселини, отнасящи се към петнадесет до двадесет различни вида в зависимост от това как се броят. Протеините се изразходват непрекъснато и трябва да се възстановяват. Това става чрез консумиране на храна, съдържащи протеини. Когато се разградят, протеините ни доставят едно напълно ново снабдяване с аминокиселинни градивни блокове, от които се изграждат нови протеини за замяна на изразходваните. Протеините в храната са с различно качество, определящо се от това доколко снабдяват тялото с необходимите му аминокиселини, за да замени изразходваните протеини с нови. Този процес на разглобяване на протеините и сглобяване на аминокиселините в протеини е като някой да ни даде наниз от многоцветни мъниста, за да заменим този, който сме изгубили. Но мънистата в новия наниз не са подредени по същия начин, както в този, който сме загубили. Тогава скъсваме новия наниз и нанизваме цветните мъниста в същия ред, както са били мънистата в изгубения наниз. Но ако не ни достигат сини мъниста, например, направата на новия наниз се забавя или спира, докато намерим още сини мъниста. При изграждането на нови протеини, които да заместят изразходените, става същото. Осем аминокиселини („цветни мъниста”) трябва да бъдат доставени с храната, която ядем, за да бъдат направени новите ни протеини. Тези аминокиселини се наричат „незаменими”, защото нашите тела не могат да си ги произвеждат. Синтезът на нови протеини ще се забави или ще спре, ако, както в примера с наниза от мъниста, в нашите протеини липсва дори само една от тези осем „незаменими” аминокиселини. Ето тук в играта се намесва идеята за качеството на протеините. Хранителни протеини от най-високо качество са онези, които при смилането им ни доставят точно вида и количеството на аминокиселините, необходими за ефективно синтезиране на нови тъканни протеини. В действителност с „качество” на протеините в храната означаваме способността им да ни доставят видовете аминокиселини в необходимото за направата на новите ни протеини количество. Можете ли да отгатнете каква храна би ни доставила най-ефективно градивните блокове за нашите нови протеини? Отговорът е: „човешката плът”. Нейните протеини съдържат точното количество от необходимите ни аминокиселини. Но тъй като нашите ближни, мъже и жени, не са за ядене, ние си доставяме следващите най-добри за нас протеини, като ядем  животни. Протеините на  животните са много близки до нашите протеини, тъй като те притежават точното количество от всяка от необходимите ни аминокиселини. Тези протеини могат да бъдат използвани много ефективно и затова ги наричат „висококачествени”. От всички животински храни най-добри аминокиселини за нашите протеини има в млякото и яйцата, които се считат за най-висококачествени. В „по-нискокачествените” растителни протеини може да липсват една или повече незаменими аминокиселини, но като група те съдържат всички аминокиселини. Качеството на хранителните протеини по същество е ефикасността, с която се използват те за изграждане на тъканите. Би било повече от добре, ако имаше знак на равенство между най-високата ефикасност и най-доброто здраве, но това не е така. Поради това термините „ефикасност” и „качество” са заблуждаващи. За да вкусите от това, което предстои да научите, ще ви кажа, че вече има цяла планина от убедителни научни изследвания, показващи, че „нискокачествените” растителни протеини, позволяващи бавен, но стабилен синтез на нови протеини, са най-здравословният тип протеини. По-бавният, но и по-стабилен, печели надбягването.

,,Китайското проучване“  д-р Кембъл