ВИСОК СТАНДАРТ

„И бъдете святи на Мене; защото Аз, Йехова, съм свят, и ви отделих от племената, за да бъдете Мои“ (Лев. 20:26).

Тези, които приемат печата на живия Бог, трябва да отразяват напълно Христовия характер, за да са защитени във времето на скръбта.

Никой не може да участва в „почивката“, докато не извоюва победа над всеки грях, над гордостта, себелюбието, любовта към света и над всяка грешна дума и действие. Само тогава ще се приближаваме все повече и повече към Бога, като усърдно търсим да постигнем тази подготовка, която ще ни направи да издържим в битката в Господния ден. Нека всички помнят, че Бог е свят, и че само святи същества ще могат да живеят в присъствието Му.

Днес трябва да внимаваме да не съгрешаваме с думи и дела (…) Днес трябва да търсим Бога и да бъдем твърдо решени да не се спираме доволни без Неговото присъствие. Трябва да бдим, да работим и да се молим, като че ли това е последният ни ден. Колко усърден и искрен би бил тогава нашият живот. Колко отблизо щяхме да следваме Христос във всичките си думи и дела.