ВИСОТАТА НА ГРЕХА

 

Само една малка запетайка, но тя струвала на Локхийд корпорейшън милиони долари! В договора с един чуждестранен клиент била допусната грешка – запетайката била поставена на погрешно място в решаващо число. Компанията настояла производителят да изпълни договора така, както е записан. За нещастие на Локхийд, грешката била допусната във формулата за изчисляване на продажната цена и тя им струвала 70 милиона долара.

По същия начин е и с греха. Той има висока цена, дори и понякога тя да ни се струва толкова малка. Привидно безобидните прегрешения могат да причинят голяма вреда. Няколкото допълнителни килограми могат да струват скъпо време на състезателя във важно надбягване. По същия начин „горчив корен” или омраза в живота ни може да причини огромна духовна вреда на нас самите, на другите и на взаимоотношенията ни с Бога (Евреи 12:15).

В Притчи 3 глава четем, че можем да очакваме Божието наказание, ако не сме Му покорни (11-12 cт.). Затова ще бъдем мъдри ако „се боим от Господа и се отклоняваме от зло” (7 cт.). Ако се отнасяме сериозно към Бога и към думите Му, ще мразим всеки грях в живота си – голям или малък.

А вие? Допускате ли някой грях да ви впримчи и да ви забави във вашето християнско състезание? (Евреи 12:2). Изповядайте го сега, защото по-късно той ще има много по-висока цена.

 

“Бой се от Господа и отклонявай се от зло. Това ще бъде здраве за тялото ти и влага за костите ти.” Притчи 3:7-8

 

ДА ИЗКОРЕНИМ ПЛЕВЕЛА НА ГРЕХА ДОКАТО Е ОЩЕ МАЛЪК.