ВКОРЕНЕНИ В ХРИСТОС

„Праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан.“ (Пс.92:12)

Християните са оприличени на ливански кедър. Чела съм, че споменатото дърво прави нещо повече от това да изпрати само няколко къси корени в меката глинеста почва. То пуска силни корени дълбоко в земята, които се простират все по-надалеч в стремежа си да се захванат по-здраво. И при яростния напор на бурята, това дърво стои непоклатимо, подържано от своята мрежа от корени под земята.

Така християнинът се вкоренява здраво в Христос. Той има вяра в своя Изкупител. Знае в Кого е повярвал! Напълно е убеден, че Исус е Божият Син и Спасителят на грешниците. Корените на вярата се спускат надълбоко. Истинските християни, подобно на ливанския кедър, не стигат само до меката повърхностна почва, но са вкоренени в Бога, захванати здраво в пукнатините на планинските канари.

Ако християнинът вирее и расте, той трябва да го прави сред невярващите, сред подигравките и осмиванията. Трябва да стои изправен като палмово дърво сред пустинята. Небето може да кънти, пустинният пясък да се трупа върху корените и около стъблото му. И при все това то да е вечнозелено, свежо и живо сред горещите пясъци. Отмахнете пясъка, докато стигнете до корените на палмовото дърво, и там ще откриете тайната на живота му; то се е вкоренило дълбоко под повърхността и е стигнало до тайните подземни води.

Както това дърво, извличащо хранителни сокове от водните потоци, е зелено и цъфти сред пустинята, така християнинът може да черпи богати запаси на благодат от извора на Божията любов. Тогава може и да насочва уморените души, напълно изтощени и готови да погинат в пустинята на греха, към водите, от които, ако пият, ще живеят. Вярващият човек винаги насочва своите ближни към Исус, Който ги кани: „Ако е някой жаден, нека дойде при Мен и да пие“ (Йоан 7:37). Този извор никога няма да пресъхне за нас! Можем отново и отново да черпим от него.