ВКУСЕТЕ И ВИЖТЕ

Опознаването на Исус по интимен и личен начин е най-великото преживяване. Защо? Защото само Той може да ни предложи всичко, за което копнеем – сила, стабилност, мъдрост, кураж, свобода, истинска любов, траен мир, смисъл и сигурност. Как изпитанията развиват отношенията ни с Бога? Те ни предоставят възможността да Го преживеем по уникален начин. Придвижват ни от ,,интелектуално познание“ към ,,сърдечно познание“ за Исус. Едно нещо е да твърдим, че Го познаваме от онова, което сме видели, чели или чули. Съвсем друго е да Го познаваме от това, което в действителност сме преживели заедно с Него.

,,Сладостта на горчивата чаша“ –   Издателство ,,Нов живот“