ВЛИЯНИЕТО НА АЛКОХОЛА

Сатана събира падналите си ангели, за да измислят нов начин да причинят възможно най-голямото зло на човешкото семейство. Дават се предложение след предложение, докато най-накрая сам сатана измисля план. Той ще вземе плода на лозата, а също и ечемик и други неща, дадени от Бога като храна и ще ги превърне в отрова. Тя ще съсипе физическите, умствените и моралните сили на човека и така ще замъгли сетивата, че сатана ще придобие пълен контрол. Под влиянието на алкохола хората ще бъдат подведени да извършат най-различни престъпления. Под влиянието на извратения апетит светът ще се поквари. Подвеждайки хората да пият алкохол, сатана ще ги накара да падат все по-ниско и по-ниско.