ВЛИЯНИЕТО НА УМА ВЪРХУ ТЯЛОТО

Библейските писатели са били добре информирани за това, което учените започват по-късно да демонстрират относно дълбокото влияние на ума върху тялото. Около хиляда години преди раждането на Исус мъдрият цар Соломон написа: ,,Веселото сърце е благотворно лекарство, а унилият дух изсушава костите“.

Подкрепени и основани върху строго контролирани експерименти на психолози, медиците отбелязват психологичните връзки между голямото разнообразие от болести, от една страна, и състоянието на ума и концентрацията на мислите, от друга.

Бенсън и колектив са определили различни реакции на тялото по отношение на прости  релаксационни упражнения. Кръвното налягане се понижава, кръвният поток нараства, сърцебиенето намалява, умственото внимание се подобрява. Просто упражнение: поемаме дълбоко въздух и си представяме прекрасна природна картина, може да е с тихо поточе. Това упражнение може да помогне на цялото тяло да се отпусне. Направете  това, като си мислите колко добре се чувствате и ще мобилизирате цяла армия в имунната си система.

,,Възстановяване на увредения мозък“   Издателство ,,Нов живот“