ВЛИЯНИЕТО НА УМ ВЪРХУ УМ

 “Друга притча им предложи, като каза: Небесното царство се оприличава на човек, който е посял добро семе на нивата си; но, когато спяха човеците, неприятелят му дойде и пося плевели между житото, и си отиде.”
(Матей 13:24,25)

Колко суетна е помощта от човека, когато силата на сатана действа върху дадено човешко същество, което се самовеличае без да знае че участва в опитите на Божия противник. В своята самоувереност такава душа пада направо в капана на врага и се улавя в примката, защото не е обръщала внимание на предупрежденията, давани от Бога. Ако този човек е ходил смирено по Бога, тогава той би стигнал до мястото на срещата, която Бог е предвидил да има с него. Така по време на опасност той ще бъде в безопасност, защото Бог ще издигне заради него знаме срещу врага…

Опасността, скрита в отлагането да дойдем при Христа не се вижда от онези, които са подвластни на сатана. Но когато дойде чувството за осъзната вина, поразената от греха душа иска да се скрие от Бога. Нека виновните грешници се приближат до Онзи, Който е тяхна изкупителна жертва. Нека се уловят за Него, като за единствен изход от гибелта. Няма човешка наука, която да може да изцели душата, вършила неща противни на Христовия Дух. Такова изцеление е възможно единствено чрез Спасителя…

Нашата епоха е време на скептицизъм и неверие, на омраза и укор. Но нека хората да внимават, поради изпитваните от тях чувства, внушени им от сатанинските сили. Нека помнят, че присмехът над Господните предупреждения може да означава техния окончателен избор на погибелта. Единствената надежда, която имат, е да се обърнат с цялото си сърце към Бога. Бог е готов да прости на престъпника, ако той смирено се покае…

Хората са се отвърнали от дадени предупреждения и се мамят чрез взаимното влияние на ум от ум. Резултатите от това са плачевни. Един грешник, намиращ се под влиянието на сатанинските измами може да причини неимоверна вреда.